Volvo ја подигнува безбедноста на ниво на родова припадност

Volvo ја подигнува безбедноста на ниво на родова припадност

Досегашните сознанија за активната и пасивната безбедност на возилата се засноваа на испитувањата изведени врз кукли чиј облик беше исклучително базиран на машки тела, но во Volvo веќе подолго време се извршуваат тестирања и врз кукли со карактеристики на женско тело