Tags: ,
МВР потсетува

Зимата, според законот, дојде!

» Министерството за внатрешни работи потсетува дека од 15 ноември до 15 март задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема. Согласно законските одредби, како зимска опрема на моторните возила со најголема дозволена маса која не надминува 3.500 kg се подразбира:

  • зимски пневматици на сите четири тркала, со минимална длабочина на шарите на нагазниот слој по обем и широчина од четири милиметри;
  • пневматици со летен профил на сите четири тркала со длабочина на нагазниот слој по обем и широчина, со минимум од најмалку 4 mm, ако возилото во приборот поседува синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала или други соодветни помагала

Како зимска опрема за моторни возила со погон на четири тркала (4×4) се подразбира:

  • зимски пневматици на сите четири тркала, со минимална длабочина на шарите на нагазниот слој по обем и широчина од 6 mm;
  • пневматици со летен профил на сите четири тркала со длабочина на нагазниот слој по обем и широчина со минимум од најмалку 4 mm, ако возилото во приборот поседува синџири за снег и во случај кога имаат постојан погон, синџири за снег треба да имаат најмалку за задната оска, а во случај на преклоплив погон, синџири за снег треба да имаат најмалку на постојано вклучената оска

Како зимска опрема на моторните возила со најголема дозволена маса која надминува 3.500 kg се подразбира:

  • зимски пневматици на погонските тркала со минимална длабочина на шарите на нагазниот слој по обем и широчина од 6 mm;
  • пневматици со летен профил на сите четири тркала, со длабочина на шарите на нагазниот слој, по обем и широчина со минимум 4 mm, ако возилото во приборот има синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала или други соодветни помагала;
  • автобуси и товарни моторни возила кои поради технички причини не можат да постават синџири за снег на погонските тркала треба да имаат зимски пневматици на погонските тркала и прирачен алат – лопата

Зимски пневматици се оние пневматици кои на својата бочна страна имаат ознака MS, M+S, M&S и знак на снегулка на стилизирана планина со три врва. Користењето пневматици со клинци е забрането.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *