Деца измислија начин како да го оддржуваат ветробранското стакло чисто со вода од дождовница

Деца измислија начин како да го оддржуваат ветробранското стакло чисто со вода од дождовница

Наместо да го бришеме дождот кој се цеди низ ветробранското стакло, зошто не би ја собрале водата за повторно да ја употребиме преку врадениот систем за прскање?