Tags: ,
Денешниот ден во ретровизор <br/>27 септември 1990 година

За брак се потребни двајца

» На денешен ден 1990 година Renault и Volvo се здружија – неуспешно бидејќи потпишаниот договор што требаше да овозможи да ги намалат трошоците за развој на возила и набавки беше одбиен од страна на акционерите на шведската компанија. Французите, пак, за него се изјаснија позитивно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *