Tags:
Денешниот ден во ретровизор <br/>25 август 2019 година (видео)

Цврста рака чуда чини

» Фердинанд Карл Пих, легендарниот челник на Volkswagen, почина на денешен ден 2019 година. Роден 1937 година од Луиза, ќерката на Фердинанд Порше и неговиот партнер основач на Porsche и директор на компанијата што му претходеше на VW за време на втората светска војна Антон Пих, нему едноставно му беше предодредено да биде во автомобилскиот бизнис. Но, никој не можеше да предвиди дека еден ден ќе стане најуспешен човек во авто-индустријата во 20 век трансформирајќи го Volkswagen во глобално најуспешна автомобилска компанија. Конкретната причина за смртта откако колабираше за време на вечерата со својата сопруга, не беше објавена.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *