Tags: , ,
Денешниот ден во ретровизор <br/>7 август 1944 година (2*видео)

Народен автомобил за нацистичката елита

» На денешен ден 1944 година германските власти го запреа производството на оригиналната Буба, моделот KdF-Wagen. Овој автомобил беше замислен како возило за народните маси, но се произведуваше во скромни количини наменети пред сé за нацистичката елита. Кога стана јасно дека Германија ја губи воената надмоќ, властите наложија целокупните капацитети на индустријата да бидат користени исклучиво за потреби на армијата, што значеше запирање на производството на народниот автомобил, како што добро знаеме не за долго.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *