Tags:
Поскапи горива, поздрави граѓани

Можеше и повеќе, но за тоа наредниот пат

» Регулаторната комисија за енергетика се грижи за здравјето на граѓаните – според нивната одлука литар еуросупер 95 чини 89,50 а литар еуродизел 85,50 денари. А можеше и повеќе, но нека има нешто и за наредниот пат. Дотогаш ќе пешачиме, благодарејќи ѝ што се грижи за нашето здравје.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *