Tags: ,
Како низ кружен тек (видео)

Видеото сé објаснува

» Сметајќи дека поминувањето низ нив е комплексно, кружните текови со повеќе сообраќајни ленти кај многу возачи предизвикуваат страв кој често резултира со нерационално однесување. Правилата како тоа се прави правилно на едноставен начин се објаснети во ова видео.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *