Tags: ,
Дај десен мигавец, а сврти лево (видео)

Наградно прашање: Накаде сака да сврти ова Mini?

» „Дај лев мигавец, а сврти десно“ – повозрасните знаат за што зборуваме. Во тој контекст, британската варијанта би била „Дај десен мигавец, а сврти лево“. Но некој во Mini тоа буквално го сфатил, затоа гласно ќе прашаме: Накаде сака да сврти ова Mini?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *