Tags: , ,
Денешниот ден во ретровизор <br/>6 април 1912 година

Првиот автомобил со електростартер

» Беше произведен првиот автомобил со електростартер, Cadillac Model Thirty. Место со мускули, тој се стартуваше со притискање на големо метално копче кое се наоѓаше под петите на возачот. Освен што значително се намалија повредите при стартувањето на моторот, со оваа техничка иновација и жените можеа помасовно да ги користат автомобилите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *