Tags:
Денешниот ден во ретровизор <br/>17 август 1948 година

Русите ги демонтираа погоните

» По наредба на советската воена администрација во Германија, на денешен ден 1948 година Auto Union беше избришан од трговскиот регистар, а целокупниот имот на компанијата беше експроприран без надомест како воени репарации. Погоните веќе беа демонтирани и заедно со болидите од тркачкиот тим пренесени во Москва.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *